Restauraties

Courtesy van Brabants Nieuwsblad (BN DeStem Breda/Roosendaal) van donderdag 28 augustus 2014.

Schelpen visser

Schelpenvisser schelpen visser Gerestaureerd door Isabel, voltooid op 10 juli 2012

Madonna met kind

Vervuilde%20icoon%20uit%20Belgisch%20klooster Madonna_met_kind_2 Vervuilde icoon Madonna met kind

Deze oude Icoon, Madonna met Kind, was bijna onherkenbaar door vervuiling, ten gevolge van de roet walm van brandende kaarsen en het neerslaan van wierook op het kunstwerk. Uit een Belgisch Klooster afkomstig, maar nu in particulier bezit. Gerestaureerd door Isabel in 2010

Kruisweg staties van kunstenaar Jan Toorop

In oktober 2009 is Isabel gestart met een nieuw restauratie project. Het betreft de Kruisweg staties van de hand van de kunstenaar Jan Toorop (1858-1928).

toorop%20410 Restauratie Toorop

Dit culturele erfgoed is eigendom van de parochiekerk Sint Paulus, te Oudenbosch.

De prenten zijn tussen 1916 en 1919 vervaardigd en door hongerige zilvervisjes aangevreten.

De houten omlijstingen zijn door houtborende insecten aangetast.

Er is ook schade ontstaan door klimatologische omstandigheden. Met name in statie nr. 4 zijn vocht kringen ontstaan.

Na een grondige voorstudie is een begin gemaakt voor een algeheel herstel dat in fasen zal verlopen.

De tocht die Jezus maakte van het paleis van Pilatus naar de heuvel Golgotha, staat bekend als “de kruisweg”.

Net ter dood veroordeeld, mocht Hij zelf het kruis dragen waaraan Hij op Golgotha zou sterven. Men noemt het ook wel “de lijdensweg”. Veertien taferelen tonen de momenten in de weg, die Jezus destijds ging. Ze worden staties genoemd.

In de goede week voor Pasen wordt op Goede Vrijdag om 15.00 uur in de kerk de Kruisgang gemaakt. Het is het sluitstuk van de Passietijd.

De restauratie is succesvol afgerond. De inwijding vond plaats op 27 februari 2010 door Drs.M.H.M.P.Prasing. Het kunstwerk is elke dinsdag ochtend te bezichtigen van 9-12 uur. Pauluskerk, Jasmijnlaan 3 4731 CC Oudenbosch. 0165-312181.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde restauratie projecten

Recente restauraties :

  • Oude icoon Madonna met Kind 40x27 cm
  • Daniël Noteboom (1877- 1943) strandschilder.
  • Jan van Heel ( 1898- 1990) stilleven.
  • 14 Kruisweg Staties

In juni 2006 kreeg Isabel van het Bisdom Breda de vererende opdracht om de 14 Kruisweg staties van de H.Hartkerk van Jezus te Bosschenhoofd te restaureren. Deze Kruisweg staties zijn omstreeks 1890 door de portretschilder Peter Heinrich Windhausen in opdracht van de toenmalige pastoor Van Breugel geschilderd en geschonken door zijn zusters Joanna en Cornelia.

Als portretschilder voelt Isabel zich bijzonder aangetrokken tot de verschillende op de staties uitgebeelde karakters.

Na meer dan 115 jaar van blootstelling aan kaarsenroet oorlogsschade waren de kunstwerken dringend aan restauratie toe.

Isabel restaurateur:

IsabelBakker6 IsabelBakker7 IsabelBakker8 IsabelBakker9

4 x foto Copyright / Beeldrecht © Jaap Pleij

Het restauratie werk vereiste veel studie en overleg met deskundigen vooraf. Het vinden van de juiste herstel methode heeft geresulteerd in het behoud van dit cultuur historisch waardevol erfgoed. De uitvoering was zeer arbeidsintensief en vroeg veel inzet en uiterste precisie.

  • Schilderijen van Pol Dom

In juli 2001 kreeg Isabel opdracht voor de restauratie van twee unieke olieverf schilderijen van de illustrator Pol Dom, beide gedateerd 1947.

Het werk “Havengezicht Terneuzen”, uitgevoerd in olieverf op linnen verkeerde in een zeer slechte staat. Een nieuwe drager voor de schildering was noodzakelijk.

Het werk “Hoekse Kreek bij Terneuzen”, was in redelijk goede staat maar behoefde wel een grondige schoonmaakbeurt. Vervolgens kwamen twee gouaches aan de beurt. Eén van de bouw van de watertoren te Oostburg en een prachtige prent van de opening van de watertoren. Beiden geschilderd op karton. Zij werden schoongemaakt en geconserveerd daarna voorzien van een zuurvrij passe-partout.

  • Schilderstuk : Stilleven van Jacoba Surie

In 2003 kreeg Isabel de opdracht voor restauratie van een olieverf schilderij van de Amsterdamse Joffer Jacoba Surie.(1879-1970) Op enkele kleine schades na verkeerde het werk in een goede staat. Schoonmaken aanbrengen van enkele retouches. Tevens is de originele lijst ook hesteld.

  • Landschap van Meyer van Kas

In 1992 kreeg Isabel de opdracht tot restauratie van een olieverf schilderij op paneel van de landschapsschilder Meyer van Kas ( gedateerd 1785). Het werk behoefde een grondige schoonmaakbeurt en een lichte retouche.

  • Postzegel kunst

Postzegelkunst Postzegelkunst

Een bijzondere opdracht ontving Isabel in 2007. Het betrof de restauratie van een kunstwerk dat in 1923 in China was vervaardigd. De basis werd gevormd door uitgeknipte postzegels. De voorstelling, een bruiloft stoet, welke daarmee werd gevormd was beslist uniek te noemen. Restauratie vroeg om uiterste precisie en geduld.

De methode.

Isabel werkt bij een restauratie opdracht volgens een vast stramien: Van het ter restauratie aangeboden werk wordt een expertise rapport gemaakt en een plan van aanpak. Er wordt gewerkt met reversibele materialen. Zie ook de uitleg onder menu item "Werkmethoden".